Beknopte historiek van De Morgenstond

 

Onze vereniging zag het levenslicht in het najaar van 1976. Op initiatief van enkele Humbekenaren werd toen onze wandelclub gesticht. Als naam werd Reis- en Wandelkring (afgekort RWK) De Morgenstond gekozen. De afbeelding uit een boek van Jan Zonder Vrees werd ons logo en is ondertussen in wandelmiddens alom gekend. In de beginjaren beperkten de activiteiten zich tot geleide stads- en natuurwandelingen.

 

De opmars van de wandelsport en de stijging van het aantal clubs was ook het toenmalige bestuur niet ontgaan en aansluiting bij het toenmalige N.W.F. (Nationale Wandelfederatie) werd aangevraagd.

 

In September 1979 vond de eerste door De Morgenstond ingerichte wandeltocht plaats. Ons toenmalige clublokaal, De Spinnekop, gelegen aan de Molenstraat, fungeerde daarbij als start en aankomstplaats. De tocht kreeg de benaming 's Gravenboswandeling mee omdat de omloop voor een groot deel door het gelijknamige domein te Humbeek liep.

 

Achtereenvolgens werd ons programma uitgebreid met een avondwandeling en een wintertocht. Gedurende enkele jaren werd ook een dauwtocht georganiseerd, maar de geringe opkomst maakte dat deze tocht opnieuw werd afgevoerd. Later werd de avondwandeling vervangen door een midweektocht op woensdag.

 

Eind 1985 werd er besloten een overstap te doen naar de Vlaamse Wandel-en Jogging Liga (afgekort V.W.J.L.). Dit omdat de meeste clubs uit onze regio bij deze federatie waren aangesloten. Al vlug bleek dat hiermee de pijlers waren gelegd voor een stevige uitbouw van onze vereniging. Het aantal  deelnemers aan onze tochten kende een bestendigde groei en De Morgenstond raakte bekend in wandel minnend Vlaanderen en ver daarbuiten.

 

In het jaar 1989 werd de benaming van onze septembertocht omgedoopt in Omloop Parel van Brabant. Inderdaad op slechts een vijftiental kilometers verwijderd van onze hoofdstad Brussel, heeft onze gemeente haar rustige en landelijke karakter weten te behouden. Onze Wandeltochten gaan langs talrijke stille getuigen van een rijk historisch verleden en door een oase van groen en prachtig natuurschoon.

 

Een eerste hoogtepunt voor De Morgenstond was de inrichting van de Provinciale Wandeldag in 1990. Deze organisatie werd ons nog een tweede maal toegewezen in 2000.

 

Absoluut hoogtepunt was de Nationale Wandeldag die wij op 29 februari 2004 in Humbeek konden laten doorgaan. Niet minder dan 4500 wandelaars verkenden die dag onze ondergesneeuwde gemeente en omgeving.

 

In 2005 veranderde de naam van onze federatie in Aktivia.

 

In 2006 was De Morgenstond één van de vier clubs die meewerkten aan de eerste Vlaamse Wandeldag die doorging in Hofstade.

 

Per 01 januari 2016 was de grote fusie van de drie Vlaamse wandelfederaties een feit en werd onder de vlag van Wandelsport Vlaanderen verder aan wandelen en organiseren gedaan.

 

Ook het aantal busuitstappen naar wandeltochten, her en der over België verspreid, namen met de jaren toe. Waar onze beginjaren beperkten tot ééndagsreizen kunnen wij ondertussen reeds met tevredenheid terugdenken aan de geslaagde wandelweekends.

 

Sinds 1994 maken wij ook jaarlijks een zomerreis. Hierbij hebben wij met bestemmingen zoals: Oostenrijk, Italië, Spanje, Portugal, Slovenië, Tsjechië, Corsica, en Ierland reeds een groot deel van Europa bezocht.

 

 

 

********************************